วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Food Diary 2-12-12


Today I weight 44.1 Kg and my BMI rate was 17.7 kg/m^2
I ate bread as a breakfast and noodle as a dinner.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น