วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Food Diary 1-12-12

Today I weight 44.0 Kg and my BMI rate was 17.6 kg/m^2
I ate rice with fried chicken as breakfast and fried rice sa a dinner

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น